แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

หลักโภชนาการ

ธงโภชนาการ

ธงโภชนาการ คือ แนวทางการรับประทานที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนกับความต้องการของร่างกาย โดยการนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาจัดแบ่งตามสัดส่วน และปริมาณที่ควรรับประทานใน 1 วัน

ที่มา: สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

 

Thai RDI

สารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

            (Thai Recommended Daily Intakes-Thai RDI)

ลำดับ

 

สารอาหาร

(Nutrient)

 

ปริมาณที่แนะนำต่อวัน

(Thai RDI)

 

หน่วย

(Unit)

1.

 ไขมันทั้งหมด (Total Fat)

 

65*

กรัม (g)

2.

 ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat)

20*

กรัม (g)

3.

 โคเลสเตอรอล (Cholesterol)

300

มิลลิกรัม (mg)

4.

 โปรตีน (Protein)

50*

กรัม (g)

5.

 คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด

(Total Carbohydrate)

300*

กรัม (g)

6.

 ใยอาหาร (Dietary Fiber)

25

กรัม (g)

7.

 วิตามินเอ (Vitamin A)

800

ไมโครกรัม อาร์ อี

(μg RE)

8.

 วิตามินบี 1 (Thiamin)

1.5

มิลลิกรัม (mg)

9.

 วิตามินบี 2 (Riboflavin)

1.7

มิลลิกรัม (mg)

10.

 ไนอะซิน (Niacin)

20

มิลลิกรัม เอ็น อี

(mg NE)

11.

 วิตามินบี 6 (Vitamin B6)

2

มิลลิกรัม (mg)

12.

 โฟเลต (Folate)

200

ไมโครกรัม (μg)

13.

 ไบโอติน (Biotin)

150

ไมโครกรัม (μg)

14.

 กรดแพนโทธินิค (Pantothenic Acid)

6

มิลลิกรัม (mg)

15.

 วิตามินบี 12 (Vitamin B12)

2

ไมโครกรัม (μg)

16.

 วิตามินซี (Vitamin C)

60

มิลลิกรัม (mg)

17.

 วิตามินดี (Vitamin D)

5

ไมโครกรัม (μg)

18.

 วิตามินอี (Vitamin E)

10

มิลลิกรัม แอลฟา-ที อี

(mgα-TE)

19.

 วิตามินเค (Vitamin K)

80

ไมโครกรัม (μg)

20.

 แคลเซียม (Calcium)

800

มิลลิกรัม (mg)

21.

 ฟอสฟอรัส (Phosphorus)

800

มิลลิกรัม (mg)

22.

 เหล็ก (Iron)

15

มิลลิกรัม (mg)

23.

 ไอโอดีน (Iodine)

150

ไมโครกรัม (μg)

24.

 แมกนีเซียม (Magnesium)

350

มิลลิกรัม (mg)

25.

 สังกะสี (Zinc)

15

มิลลิกรัม (mg)

26.

 ทองแดง (Copper)

2

มิลลิกรัม (mg)

27.

 โพแทสเซียม (Potassium)

3,500

มิลลิกรัม (mg)

28.

 โซเดียม (Sodium)

2,400

มิลลิกรัม (mg)

29.

 แมงกานีส (Manganese)

3.5

มิลลิกรัม (mg)

30.

 ซีลีเนียม (Selenium)

70

ไมโครกรัม (μg)

31.

 ฟลูออไรด์ (Fluoride)

2

มิลลิกรัม (mg)

32.

 โมลิบดินัม (Molybdenum)

160

ไมโครกรัม (μg)

33.

 โครเมียม (Chromium)

130

ไมโครกรัม (μg)

34.

 คลอไรด์ (Chloride)

3,400

มิลลิกรัม (mg)

* ปริมาณของไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต ที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคิดจากการเปรียบเทียบพลังงานที่ควรได้จากสารอาหาร ดังกล่าวเป็นร้อยละ 30, 10, 10 และ 60 ตามลำดับของพลังงานทั้งหมดหากพลังงานทั้งหมดที่ควรได้รับต่อวันเป็น 2,000 กิโลแคลอรี

(ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี, โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี, คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี)

 

หมายเหตุ  1. สำหรับน้ำตาลไม่ควรบริโภคเกินร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับต่อวัน

            2. คำอธิบายหน่วยของวิตามินเอ ไนอะซิน วิตามินอี และวิตามินดี

                   2.1 วิตามินเอ RE = Retinol equivalent

                   1 RE = 1 μg retinol = 6 μg β-carotene = 3.33 IU

                   2.2 ไนอะซิน NE = Niacin equivalent

                   1 NE = 1 mg niacin = 60 mg tryptophan

                   2.3 วิตามินอี α-TE = α-Tocopherol equivalent

                   1 α-TE = 1 mg D-α-tocopherol = 1.5 IU

                   2.4 วิตามินดีมีหน่วยเป็น ไมโครกรัม โดยคำนวณเป็น cholecalciferol

                   1 μg = 40 IU

 

ที่มา: แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541