แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

ข่าวสาร

กรมอนามัยตั้งเป้าเพิ่มความสูง รูปร่างสมส่วน “เด็กวัยเรียน” ชี้ ปี 2579 เพศชายสูงเฉลี่ย 163…

จำนวนผู้เข้าชม: 128


นักวิจัยด้านสุขภาพในโรงเรียนพบว่าปัจจุบันเด็กเล็กมีความเสี่ยงที่จะอ้วนท้วนเกินพิกัด…

จำนวนผู้เข้าชม: 119


สถาบันโภชนาการ แนะอาหารฉลองปีใหม่ เพิ่มผักใบเขียวในจานอาหาร ช่วยเริ่มสุขภาพดีตั้งแต่ต้นปี…

จำนวนผู้เข้าชม: 129


The term “glycemic index” may sound complicated, but it’s simply a measure of the rise in blood sugar after eating a food that contains carbohydrates. Over the years, the glycemic index has had its share of fans and foes and is still…

จำนวนผู้เข้าชม: 88


ผศ.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า…

จำนวนผู้เข้าชม: 125


Celebrities should be banned from endorsing unhealthy foods, while adverts for items like soft drinks should be scrapped, according to experts. 

จำนวนผู้เข้าชม: 87


Debate around sugar taxes has hit the limelight this year, with the controversial topic grabbing headlines around the globe.  

จำนวนผู้เข้าชม: 86


Traffic light nutrition labels can sway consumer decisions towards healthier options, according to scientists in Germany and the US.

จำนวนผู้เข้าชม: 123


Four- to eight-year-olds almost three times as likely to consume fizzy drinks than other children their age if parents drink them too. Children aged four to eight whose parents regularly consume fizzy drinks are almost three times as likely to drink…

จำนวนผู้เข้าชม: 133


นักวิชาการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แจงสงครามการตลาดของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการบริโภค…

จำนวนผู้เข้าชม: 148


กลับไปที่หน้าข่าวสาร