แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

แนะ ‘ร้านอาหารริมทาง’ เลิกพฤติกรรมใช้ช้อนเดียวทั้งชิมทั้งปรุง หวั่นเชื้อโรคปนเปื้อน

Author: Matichon Online

Year: 2016

Category: Food Safety

Source: http://www.matichon.co.th/news/306979

Keywords: ร้านอาหารริมทาง

จำนวนผู้เข้าชม: 564

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวเตือนกรณีพบผู้ปรุงอาหารจำหน่ายมีพฤติกรรมการชิมอาหารโดยใช้ช้อนคันเดียวทั้งชิมและคนอาหารว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะส้มตำข้างถนน ที่พบว่ามีการเอานิ้วจิ้มน้ำส้มตำเพื่อชิมรสชาตินั้น เสี่ยงทำให้อาหารมีการปนเปื้อนเชื้อที่มาจากปากของผู้ปรุงอาหาร ซึ่งเยอะมากโดยเฉพาะแบคทีเรีย ไวรัสตับอักเสบต่างๆ ที่มากับน้ำลาย โรคติดต่อที่ผ่านทางน้ำลายจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง ดังนั้น ไม่ควรทำ ช้อนต้องล้างทุกครั้ง แยกช้อนที่ใช้คนอาหารกับช้อนที่ชิมอาหาร นอกจากนี้ ควรแยกภาชนะอื่นๆ จาน ชาม เขียงด้วย เพราะนอกจากการปนเปื้อนอาหารสิ่งหนึ่งไปยังอาหารอีกสิ่งหนึ่งนั้นอาจจะก่อให้เกิดโรคได้ และยังอาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งที่ผู้บริโภคไม่ต้องการด้วย อย่างเช่นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการสำรวจตลาดสดช่วงก่อนเทศกาลกินเจพบว่ามีอาหารเจปนเปื้อนดีเอ็นเอของเนื้อสัตว์ก็มาจากการใช้เขียงเช่นเดียวกัน

นพ.วชิระกล่าวว่า ข้อแนะนำคือ ผู้ปรุงอาหารควรล้างมือให้สะอาด สวมถุงพลาสติกคลุมมือเวลาปรุงอาหาร ภาชนะที่ใช้ปรุง ทั้งจาน ชาม ช้อน เขียง ต้องล้างทำความสะอาด ซึ่งจากการสำรวจก่อนจะมอบตราสัญลักษณ์ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” หรือคลีน ฟู้ด กู๊ด เทสต์ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานของผู้ปรุงอาหารเอาไว้นั้น พบว่าร้านอาหารข้างถนนผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 70-80 แต่อยากให้ผ่านมาตรฐานมากกว่านี้ เพราะการที่ร้านอาหาร ผู้ประกอบอาหารมีมาตรฐานจะช่วยลดสิ่งปนเปื้อนในอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ป้องกันการติดต่อของโรคที่มาจากอาหารและการปรุงอาหาร สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของร้านอาหารไทยให้กับผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่พบผู้ปรุงอาหารมีสุขลักษณะการปรุงอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่นการใช้ช้อนคันเดียวทั้งชิมทั้งคนอาหารก็สามารถทักท้วงและยกเลิกได้

กลับไปที่ ข่าวสาร