แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

เร่งหาวิธีตรวจสารเคมี “ผัก-ผลไม้” มาตรฐานเดียว ป้องกันข้อมูลสับสน

Author: MGR Online

Year: 2016

Category: Food Safety

Source: http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000102003

Keywords: สารเคมีตกค้าง, ผักผลไม้, มาตรการผักผลไม้ปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าชม: 546

รมว.สธ. เผยผลตรวจสารเคมีตกค้าง “ผัก - ผลไม้” แต่ละหน่วยงานต่างกัน เร่งหารือหาวิธีตรวจมาตรฐาน ลดความสับสนข้อมูล พร้อมกำหนดมาตรการความปลอดภัยผักผลไม้

วันนี้ (10 ต.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และภาคประชาสังคมคือเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพน ร่วมประชุม ว่า ในวันนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะผัก - ผลไม้ ได้นำข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยของผักผลไม้ที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ผักผลไม้ที่แต่ละหน่วยงานไปสุ่มตรวจมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง แต่ปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนต้องมาพิจารณาร่วมกันให้ชัดเจนอีกครั้ง เนื่องจากวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ประชาชนไม่ต้องกังวลใจ เพราะหากรับประทานในปริมาณที่พอดี ไม่มากเกินไป และหลากหลายชนิด หมุนเวียนกันไป รวมทั้งล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนนำมารับประทานหรือปรุงอาหาร ไม่ว่าจะด้วยวิธีการล้างน้ำไหลผ่าน น้ำผสมน้ำส้มสายชู หรือน้ำผสมเบ็คกิ้งโซดา ก็จะช่วยลดปริมาณสารตกค้างลงได้

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรฯ มหาวิทยาลัยมหิดล และไทยแพน ร่วมกันรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารพิษตกค้างที่พบมาก เพื่อนำมากำหนดมาตรการในการควบคุมสารกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ควรใช้ในประเทศไทย กำหนดวิธีการตรวจที่มีมาตรฐาน รวมทั้งคำแนะนำแก่ประชาชนในการล้างผักผลไม้เพื่อลดสารเคมีตกค้าง ให้บริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยให้รายงานความคืบหน้าในอีก 15 วันในการประชุมครั้งต่อไป

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ตรวจได้ 280 ชนิด จะใช้เครื่องตรวจเครื่องใหม่ที่สามารถตรวจได้ 500 ชนิดเช่นเดียวกับห้องปฏิบัติการที่ประเทศอังกฤษ และร่วมกันวิเคราะห์สารที่มีปัญหาตกค้างสูง เพื่อติดตามเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น และหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งกำหนดวิธีการตรวจที่มีมาตรฐานเดียวกัน ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ลดความสับสนของข้อมูล เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่าจะตรวจที่ห้องปฏิบัติการใดในประเทศที่ผ่านมาตรฐานนี้ จะเป็นมาตรฐานเดียวกับสากล

กลับไปที่ ข่าวสาร