แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

วันหยุดยาวหน้าร้อนอาจทำให้เด็กอ้วนขึ้น

Author: ไทยรัฐฉบับพิมพ์

Year: 2017

Category: Nutrition

Source: http://www.thairath.co.th/content/825938

Keywords: เด็ก, อ้วน

จำนวนผู้เข้าชม: 633

นักวิจัยด้านสุขภาพในโรงเรียนพบว่าปัจจุบันเด็กเล็กมีความเสี่ยงที่จะอ้วนท้วนเกินพิกัด เมื่อเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อน เพราะเด็กจะใช้เวลาไปกับการดูทีวี เล่นแท็บเล็ต กินอาหารขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์ ไม่อยากเคลื่อนตัวไปไหน ออกกำลังกายก็น้อยลง เมื่อวัดดัชนีมวลกายอันเป็นตัวชี้วัดน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงแล้ว น้ำหนักของเด็กจะต่างจากวันไปโรงเรียน ซึ่งมีการควบคุมดูแลทั้งเรื่องโภชนาการและการออกกำลัง

นักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ได้ประเมินโรงเรียนที่ดูแลเรื่องความอ้วนในเด็ก โดยตรวจสอบข้อมูลความสูงและน้ำหนักของเด็กใน 18,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2553 จนถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2556 พบว่าเด็กชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความอ้วนเพิ่มจาก 8.9% ขึ้นไปเป็น 11.5% ส่วนน้ำหนักก็เพิ่มจาก 23.3% ขึ้นไปถึง 28.7% แต่ช่วงวันเรียนเด็กอ้วนขึ้นเพียงร้อยละ 1 ต่อเดือน

ทั้งนี้ ผลการสำรวจมิได้หมายความว่าวันหยุดฤดูร้อนทำให้เกิดความอ้วน เพียงแต่ชี้ให้เห็นปัจจัยเสี่ยงที่บุตรหลานจะมีน้ำหนักเกินจนอ้วน

กลับไปที่ ข่าวสาร