แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

เครื่องดื่มปรับตัว รับภาษีน้ำหวาน

Author: โพสต์ทูเดย์

Year: 2017

Category: Nutrition

Source: http://www.posttoday.com/biz/news/498740

Keywords: ภาษี, เครื่องดื่มรสหวาน

จำนวนผู้เข้าชม: 599

อีกไม่ถึง 3 เดือนอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทยก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ของ กรมสรรพสามิต ซึ่งจะบวกในส่วน ของภาษีน้ำหวานเข้าไปด้วย ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่างร้อนๆ....... อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/biz/news/498740

 

กลับไปที่ ข่าวสาร