แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

เรื่อง อ้วน อ้วน อ้วน ตอน 2.

Author: FHP Admin

Year: 2013

Category: Nutrition

Source: บ้านเมือง 2556 มกราคม 11; หน้า 12.

Keywords:

จำนวนผู้เข้าชม: 1680


ทำไมคนเราจึงอ้วน

 

          ความอ้วนเกิดได้จากหลายสาเหตุ

          1.ภาวะอ้วน ส่วนใหญ่อธิบายได้จาก กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม นิสัยการบริโภคอาหาร การดำรงชีวิต ลักษณะของกิจกรรมในการดำรงชีวิต ความไม่สมดุลกันระหว่างพลังงานที่ได้รับเข้าไปกับพลังงานที่ใช้ มีผลทำให้เกิดภาวะอ้วนขึ้นได้

          2.ส่วนน้อยเป็นภาวะโรคอ้วนที่เป็นผลจากโรคต่างๆ เช่น โรคทางระบบต่อมไร้ท่อบางอย่าง หรือยาบางอย่างที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยารักษาโรคเบาหวาน ยาคุมกำเนิดยากลุ่มสเตียรอยด์ ยารักษาอาการซึมเศร้า ความผิดปกติของสมองส่วนฮัยโปธาลามัส

          ผลกระทบจากโรคอ้วน

          ทางด้านร่างกาย โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้มากมาย ดังนี้

          1.โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

          2.โรคเบาหวาน

          3.โรคความดันโลหิตสูง

          4.โรคหลอดเลือดสมอง

          5.โรคระบบทางเดินหายใจ การทำงานของปอดจะลดลง ทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คั่งในปอด ในคนที่อ้วนมากๆ ทำให้เหนื่อยง่าย ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลา

          6.โรคนิ่วในถุงน้ำดี

          7.โรคเกาต์, โรคข้อเสื่อม

          8.ประจำเดือนผิดปกติ มีบุตรยาก

          9.อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งบางอย่างจะสูงขึ้น เช่น ในเพศหญิงมีโอกาสเกิดมะเร็งของมดลูก รังไข่ และเต้านม ในเพศชายจะเกิดโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ ต่อมลูกหมาก

          ทางด้านจิตใจ เกิดปมด้อย หงุดหงิด เครียด วิตกกังวล

          ทางด้านสังคม เกิดความสับสนในชีวิต ประสบปัญหาในครอบครัวหรืออาชีพบางอย่างมีขีดจำกัดสำหรับคนอ้วน.
กลับไปที่ ข่าวสาร