แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

ข่าวสาร

หมอฟันวอนผู้ใหญ่งดแจกลูกอม-ขนมหวานในงานวันเด็ก พบสาเหตุหลักทำให้เด็กฟันผุตกอยู่ในภาวะสารอาหารเรื้อรัง…

จำนวนผู้เข้าชม: 1012


ทำไมคนเราจึงอ้วน             ความอ้วนเกิดได้จากหลายสาเหตุ           1.ภาวะอ้วน ส่วนใหญ่อธิบายได้จาก…

จำนวนผู้เข้าชม: 1680


ปัญหาโรคอ้วนในเด็กไม่ได้พบเฉพาะในโลกตะวันตก เพราะทั่วโลกในขณะนี้รวมถึงประเทศไทยปัญหานี้กำลังคุกคามเด็กไทยเช่นเดียวกัน…

จำนวนผู้เข้าชม: 6223


อาหารเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของโครงการศึกษาผลกระทบเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการSMEs ในสาขาที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ…

จำนวนผู้เข้าชม: 1564


Consumers could grow more unhealthy under the Asean Economic Community (AEC) as imported junk food will be more accessible, academics warn. The AEC, which will include Thailand, takes effect in 2015. A freer flow of food products between Asean member…

จำนวนผู้เข้าชม: 1561


แม้การเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ในหรือเออีซี ปี 2558 สมาชิกประเทศทั้ง 10 ประเทศจะเน้นหนักในการร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ประเด็นรองเรื่องความร่วมมือทางสุขภาพอนามัยจำเป็นต้องเดินคู่กันไป…

จำนวนผู้เข้าชม: 1939


กลับไปที่หน้าข่าวสาร