แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Food and Nutrition Policy for Health Promotion

Back to Top

ข่าวสาร

“ท็อปส์” ออกหนังสือชี้แจง หลังโลกออนไลน์แพร่คลิปหนูวิ่งแทะโดนัทในแผนกเบเกอรี่ ร้านท็อปส์…

จำนวนผู้เข้าชม: 526


Consumers are being led to believe that many yogurts contain probiotic strains beneficial to their health, but that is not always the case, according to CHR Hansen principal scientist, Mirjana Curic-Bawden, Ph.D.

จำนวนผู้เข้าชม: 502


 ข่าวการเสียชีวิตของเด็กหญิงชาว จ.อุดรธานี วัย 15 ปี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 จากสาเหตุมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า…

จำนวนผู้เข้าชม: 593


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นายกาเริล…

จำนวนผู้เข้าชม: 517


Philadelphia on Thursday became the first large American city to impose a sin tax on soft drinks in what could be a tipping point in the long-running war between health advocates and the soda industry. After months of contentious debate, the city council…

จำนวนผู้เข้าชม: 519


นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ…

จำนวนผู้เข้าชม: 516


ค้าภายในจัดเทศกาลผลไม้ไทย กระตุ้นประชาชนบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น พร้อมระบุฝนมาแล้ว ขณะนี้ราคาผักและเนื้อสัตว์เริ่มลดลง…

จำนวนผู้เข้าชม: 508


Overweight mothers were nearly three times more likely than normal-weight mothers to have a daughter who will become obese as an adult—and obese mothers were five times more likely to have obese daughters—according to a large-scale study.…

จำนวนผู้เข้าชม: 506


Consumer protection non-profit Environmental Working Group (EWG) sent letters to General Mills, Kellogg, and Post, urging the companies to adjust their nutrition information for what it says are “larger, more accurate serving sizes.”

จำนวนผู้เข้าชม: 501


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำส้มคั้นสดในภาชนะปิดสนิท…

จำนวนผู้เข้าชม: 524


กลับไปที่หน้าข่าวสาร